ehud shapiro brightman gil invest

אהוד שפירא

יו"ר ועדת השקעות

ד"ר אהוד שפירא הינו כלכלן ומנהל בעל עשרות שנים של ניסיון בתחומי השקעות, פיננסים ונדל"ן. בין תפקידיו הבולטים שימש כיו"ר הדירקטוריון של פסגות וחברת הביטוח הפניקס, וכן כדירקטור ומשנה למנכ"ל בבנק לאומי. כמו כן שימש ד"ר שפירא כיו"ר ועדת ההשקעות של קרן הנדל"ן ריאליטי.

בין השנים 1995-2006 שימש ד"ר שפירא כמשנה בכיר למנכ"ל בנק לאומי וכממלא מקומה, חבר הנהלה בכיר לבנקאות עסקית ובינלאומית ומנהל סיכוני האשראי של קבוצת לאומי. בתפקידיו אלו היה ד"ר שפירא אחראי על החטיבה העסקית של הבנק, על מערך הבניה והנדל"ן, המערך הבינלאומי והחטיבה המסחרית.