ohad gil investments

אוהד גיל

צוות ניהול

בטרם הוקמה ברייטמן-גיל, היה אוהד מנכ"ל גזית גלוב גרמניה, חברת נדל"ן אשר ניהלה נכסים בשווי של כמיליארד שקל. גזית גרמניה הינה חברה בת של גזית-גלוב NYSE, TSX, TASE) GZT) אחת מחברות הנדל"ן הבינלאומיות המובילות בעולם העוסקות ברכישה, השבחה וניהול נכסים מניבים.

טרם מינויו למנכ"ל גזית גלוב גרמניה, היה אוהד סמנכ"ל המיזוגים ורכישות בקבוצת גזית גלוב בארה"ב. לפני הצטרפותו לגזית גלוב, אוהד עבד במחלקת רכישות נכסים בריט האמריקאית Equity One.

בישראל, טרם יציאתו לארה"ב ללימודי תואר שני עבד כעורך דין במשרד ש. פרידמן ושות' במסגרת מחלקת הנדל"ן של המשרד.

בעקבות הקמת הקרן השנייה, אוהד עבר לגור באטלנטה עם משפחתו.

אוהד מחזיק בתואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת אמורי (EMORY) ארה"ב.