niv brightman real estate investments

ניב ברייטמן

צוות ניהול

בטרם הוקמה ברייטמן-גיל, ניהל ניב את ה- Single Family Office המשפחתי, ועסק באיתור, ניתוח וניהול ההשקעות, תוך בניית אסטרטגיית ההשקעות.

החל משנת 2010, ביצע השקעות מגוונות, הן בנדל"ן למגורים והן בנדל"ן מסחרי, החל מייזום ועד לנכסים מניבים.

טרם ניהול ההשקעות עבד ניב כשמונה שנים בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר ושות' בתפקידים שונים. בעבודתו בחטיבת הייעוץ הכלכלי ניהל את מחלקת הערכות השווי. בחטיבת הביקורת ערך וביקר את הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות ופרטיות מהמובילות במשק.

ניב מחזיק בתואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בראיית חשבון ו- MBA מביה"ס למנהל עסקים רקאנטי באוניברסיטת תל-אביב.