תאריך רכישה
November 2015

היקף העסקה
$18.3 million

שטח הנכס
107,598 SQF

מימון
68.7% LTC

הון עצמי
$5.65 million
BLANKENBAKER
Louisville, KY

בניין משרדים, Class A, בלואיוויל, קנטאקי. 

הדייר המרכזי בנכס הוא Honeywell קונגלומרט אמריקאי בינלאומי הפעיל במגוון תחומים, החל מתעשיית התעופה ועד למוצרי צריכה אזר חוזהו יסתיים בשנת 2020.

 

   |   הבא >

פרטי העסקה

10/2015
תאריך רכישה

$18.3M
היקף העסקה

107,598
SQF

68.7% LTC
מימון

$5.65M
הון עצמי