תאריך רכישה
September 2017

היקף העסקה
$50.4 million

מספר יחידות
312

מימון
65%

הון עצמי
$17.5 million
INDIAN LAND
Charlotte, NC

פרוייקט ייזום של 312 יחידות דיור להשכרה (Multi-Family) דרומית לשארלוט, בדרום קרוליינה.

חסמי כניסה גבוהים – לאחרונה עברה חקיקה אשר מקשה מאוד על הליך קבלת ההיתרים. היזם הצליח לקבל אישור מקדים לפרויקט תוך 18 חודשים, וזאת לפני החקיקה החדשה.

פילוח דמוגרפי איכותי - ההכנסה החציונית למשק בית גבוהה ברדיוס של שלושה מייל מהפרוייקט, ובתי הספר באזור מדורגים גבוה.

בין השנים 2010-2015 האוכלוסייה באזור צמחה ביותר מ - 30%.

   |   הבא >

פרטי העסקה

09/2017
תאריך רכישה

$50.4M
היקף העסקה

312
Units

65%
מימון

$17.5M
הון עצמי