תאריך רכישה
October 2016

היקף העסקה
$28.7 million

שטח הנכס
150,194 SQF

מימון
65.4%

הון עצמי
$9.7 million

השקעה על ידי ברייטמן-גיל
$4.975 million / 50% of the equity
PRESTON RIDGE
Alpharetta, Atlanta, GA

בניין משרדים Class A בגימור ברמה גבוהה במטרו של אטלנטה. הבניין נמצא בתפוסה של כ-90% ובסמוך לציר התחבורה המרכזי באטלנטה, כביש G-400, ובקרבה למתחם המצליח Avalon, הכולל מגורים, בנייני משרדים ומרכז מסחרי רחב.

שכר הדירה הממוצע בנכס נמוך בכ- 2-3 דולר לרגל לעומת שכר הדירה כיום בשוק ולעומת שכר הדירה שמשלמים בפועל דיירים חדשים בנכס עצמו. הפרש זה מהווה פער של כ - 10-15% לעומת השוק.

   |   הבא >

פרטי העסקה

10/2016
תאריך רכישה

$28.7M
היקף העסקה

150,194
SQF

65.4%
מימון

$9.7M
הון עצמי

$4.975M
השקעה שלנו