תאריך רכישה
November 2017

היקף העסקה
$30.2 million

שטח הנכס
211,500 SQF

מימון
65%

הון עצמי
$10.6 million

השקעה על ידי ברייטמן-גיל
$10.6 million / 100% of the equity
THE ARBORS
Raleigh, NC

פארק משרדים המושכר בתפוסה גבוה כאשר כמחצית מושכרים למשרד האוצר של צפון קרוליינה בחוזה עד 2025. העסקה משלבת הן תזרים גבוה של 8-9% תשואת מזומן בשנים הקרובות והן פוטנציאל להשבחה עם השוואת שכר הדירה למחירי השוק עם כל חידוש חוזה בשנים הקרובות.

תמהיל דיירים יציב ומגוון – בנוסף למשרד האוצר של צפון קרוליינה השוכר 45% מהנכס, את יתרת הנכס שוכרות כ- 15 חברות איכותיות. משך החוזים הממוצע הינו כ-6 שנים והיצע השטחים הפנויים בנכסי Class A, הינו מצומצם למדי.

מחירי השכירות – דמי השכירות הממוצעים בנכס הינם $20.2 לרגל ואילו בנכסים מקבילים בסביבה הקרובה של הנכס השכירות נעה בין $22 - ל-$26 לרגל, כך שקיים פוטנציאל להעלאת דמי השכירות.

   |   הבא >

פרטי העסקה

10/2017
תאריך רכישה

$30.2M
היקף העסקה

211,500
SQF

65%
מימון

$10.6M
הון עצמי

$10.6M
השקעה שלנו