תאריך רכישה
April 2015

היקף העסקה
$4.9 million

שטח הנכס
54,491 SQF

מימון
67.5%

הון עצמי
$1.6 million

השקעה על ידי ברייטמן-גיל
$0.8 million / 50% of the equity
SHILOH
Alpharetta, Atlanta, GA

נכס המושכר בתפוסה של 100% כאשר דמי השכירות המשולמים ע"י הדיירים נמוכים מהשוק בכ- 15%. העסקה בוצעה מחוץ לשוק בתשואת Cap Rate של 10.5%.

בנכס שני שוכרים שחוזי השכירות שלהם עד שנת 2019, במחירי שכירות הנמוכים מהמקובל בשוק ואשר מהווים הזדמנות להעלאת דמי השכירות.

   |   הבא >

פרטי העסקה

04/2015
תאריך רכישה

$4.9M
היקף העסקה

54,491
SQF

67.5%
מימון

$1.6M
הון עצמי

$0.8M
השקעה שלנו